زیر پورتال مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
صفحه اصلی
اوقات شرعی
ورود کاربران
فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی موسسه نیماد
پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
مجموعه آموزشی clinical key medical education
سومین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
JAMA journals
فستیوال فن آوری ها و اختراعات شهر هوشمند
پیام تبریک ارتقاء رتبه استادیاری به دانشیاری
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی DynaMed
جدول امتیاز دهی مستندات پژوهشی پژوهشگران برتر
فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر در هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی سال 1396
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
سومین کنگره سالانه آنکولوژی
دومین کنگره زخم و ترمیم بافت
سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی
پیام تبریک به معاون محترم تحقیقات و فنآوری
کنگره هپاتیت ویروسی
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی از طریق فعالیت های فناورانه
دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
1 2 3
نسخه قابل چاپ