دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتصورتجلسات شورای پژوهشی   مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی

صورتجلسات شورای پژوهشی مرکز سال 1390

صورتجلسات شورای پژوهشی مرکز سال 1391

صورتجلسات شورای پژوهشی مرکز سال 1392

صورتجلسات شورای پژوهشی
مرکز سال 1393

 

صورتجلسات شورای پژوهشی مرکز سال 1394

 

صورتجلسات شورای پژوهشی
مرکز سال 1395

 

صورتجلسات شورای پژوهشی مرکز سال 1396

صورتجلسات شورای پژوهشی مرکز سال 1397

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved