دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتعداد مقالات چاپ شده: 26 مقاله 

مقالات منتشر شده در مجلات خارجی: 12
مقالات منتشر شده در مجلات داخلی: 14


تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب: 9

تعداد مقالات ارائه شده در کنگره:  7 مقاله

تعداد ارجاعات به مقالات مرکز: 18 مورد

مجموع امتیاز کسب شده در سامانه جامع ارزشیابی در سال 1393: 526.86

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved