دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتاعضا
   
 
رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی
معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان
 
 
اعضای هیئت موسس: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی قضاوی، دکتر بابک عشرتی
  
سایر محققین: دکتر پارسا یوسفی، دکتر فاطمه دره، دکتر حسین سرمدیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر نادر زرین فر، دکتر رضا قاسمی خواه، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر اعظم احمدی، دکتر محمدرضا بیاتیانی، دکتر مجید اکبری، دکتر مجتبی دیده دار، دکتر احمدرضا عابدی، دکتر سعید عالی نژاد، دکتر سید مجتبی هاشمی، دکتر علی ارجمند شبستری
اعضای شورای پژوهشی مرکز: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر علی قضاوی، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر پارسا یوسفی
کارشناس مرکز: دکتر اعظم احمدی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved