زیر پورتال مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
صفحه اصلی
اوقات شرعی
تصویر ها
ورود کاربران
1395/10/5 يكشنبه دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی
دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی

برگزارکننده: پژوهشکده سل و بیماری های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 7 الی 10 اسفند 1395
مکان برگزاری: تهران

بیشتر
نسخه قابل چاپ